Kan renten drille aktierne igen?

Tilbage i Februar/Marts i år oplevede Nasdaq et fald på 10% efter en periode med stærk optimisme på markederne. Én af de store negative drivers var en 10-årig amerikansk statsrente, som steg fra 1% til 1,75% fra start februar til midten af marts.

Der er to hovedårsager i til at en stigende rente er dårligt nyt for aktier:

  1. 1/5 amerikanske largecap selskaber (dvs. ca. 600 virksomheder) er såkaldte zombie virksomheder. Disse virksomheder er udelukkende i stand til at betale renter af deres gæld af én årsag – FED. Ved stigende renter, vil gælden løbende skulle refinansieres til højere renter og dermed højere omkostninger for virksomhederne. Ved at pumpe rigeligt med likviditet i obligationsmarkedet, kan FED holde selskaberne og dermed økonomien oven vande.
  2. Aktieinvestorerne vil altid kræve en risikopræmie og selvom den i praksis er meget lav p.t., vil institutionelle investorer veje det forventede aktie op mod hvad man kan tjene ved at placere pengene risikofrit i f.eks. en statsobligation. Stiger renten på den risikofrie investering, vil investorerne derfor kræve et højere afkast på aktiemarkedet. Efter en rentestigning vil investorerne derfor måske mene at man ikke længere får det rigtige afkast ved at købe aktierne på kurs 100, men derimod kurs 90. Konsekvens: Flere sælgere end købere på markedet.

Den 10-årige amerikanske rente er lige nu 1,35%, men hvad er egentlig udsigterne til rentestigninger?

Det bestemmes dels af FED og dels af markedet. FED har ad flere omgange oplyst at et stærkere jobmarked er nødvendigt før en rentestigning overvejes. Derudover kan vi analysere lidt på den 10-årige amerikanske statsobligation.

Tilbage i februar så vi en markant bevægelse nedad i obligationspriserne. Mekanikken fungerer således at en stigning i prisen på obligationen betyder en lavere rente (og omvendt)…

Efter 4 måneder med gentagne forsøg på at bryde 133 niveauet, lykkedes det i juli og med en pæn stigende trend til følge. Hvad vi nu kan konstatere er, at vi to gange siden juli har set hhv. faldende toppe og faldende bunde i kursudviklingen. Det er en vigtig observation, da det betyder at den begyndende bevægelse mod en lavere rente er afbrudt og en trend i retning af en stigende rente er startet. Om det er en afgørende bevægelse afhænger af hvorvidt det før omtalte 133 niveau, som tidligere agerede modstand, nu agerer støtte. Vi kan således se en relativt stærk bevægelse nedad og dermed hurtig rentestigning hvis niveauet ikke holder. Resultatet kan i så fald blive stigende volatilitet på aktiemarkedet og sandsynligvis kursfald.

10-årig amerikansk statsobligation

Det amerikanske industriindeks, Dow Jones, har med udsving på under 1% de seneste 14 dage været enormt kedeligt at følge.

I går brød vi dog ned fra den snævre handelskanal og futures har tidligere i dag indikeret yderligere fald. Det sker efter et mislykket forsøg på at danne en højere top, hvilket kan indikere at optimismen ikke længere kan bære de stigningstakter vi har set på det seneste.

P.t. ligger vi nederst i den stigende handelskanal, som har defineret markedet over sommeren og har derfor en naturlig støtte. Derudover rammer vi også 50 dages glidende gennemsnit, som mange også betragter som et købssignal.

Det ligger derfor i kortene at vi ser et rebound de næste dage, men det er uden tvivl et kritisk punkt for Dow Jones indekset, som bør følges tæt.

Dow Jones

Skriv et svar

4 − 3 =