Fortsat risk-on?

Vi oplevede i sidste uge et nyt dip på aktiemarkedet. Et fald på knapt 3%. 2 dage og her 3 handelsdage efter vi så en bund, er både S&P500 og Nasdaq tilbage i all-time-high.

Det er en ekstraordinært stærk op-trend vi oplever i øjeblikket på trods af et stærkt stigende gældsniveau, en potentielt stigende rente, spændinger mellem USA og Kina, usikkerheder omkring Deltavarianten og at Hong Kong og Japans aktieindeks handles hhv. 17,5% og 10% under toppen fra tidligere i år.

Nærmer vi os en korrektion eller opvejes alt af optimisme og vaccinenyheder?

Vi bruger løbende en række forskellige indikatorer for at tage pulsen på de finansielle markeder og for, dybest set, at afgøre om vi er i risk-on eller risk-off mode.
Hvor flere indikatorer er enten positive eller tvetydige – som f.eks. indekset for chipproducenter (SMH:xnyse), så har vi her valgt at fremhæve et par observationer fra valutamarkedet.

Den amerikanske dollar (USD) bliver ofte anvendt som sikker havn ved usikkerheder på aktiemarkedet. En faldende USD er dermed udtryk for at investorerne søger mod andre, mere risikobetonede valutaer, mens en stigende USD har tendens til at have en lettere negativ effekt på aktiemarkedet og især råvarepriserne.

Det seneste år har trenden været mere eller mindre vandret, men vi ser nu et brud af denne udvikling. Billedet er til gengæld afløst af en stigende trend, som vil blive styrket hvis vi får en bevægelse over 93,50.

I marts 2020 så vi en stigning i USD på ca. 10% i takt med at aktierne faldt 35-40%. Vi forventer på ingen måde at det gentager sig, men afventer en mulig synkronisering mellem USD og aktiemarkedet.

Dollarindekset

Som stor råvareproducent og med en stærk handelsafhængighed ift. Kina, er udviklingen i den australske dollar et godt billede på hvordan valutamarkedet ser fremtiden. Som valutakryds mod Yen, som traditionelt er betragtet som Safe Haven for valutainvestorer, får vi dermed en stærk indikator for den aktuelle markedsstemning.

En op-trend som har varet siden midt/slut marts 2020, er nu ændret til en decideret ned-trend. Dvs. at de stigende bunde og stigende toppe er afløst af faldende bunde og faldende toppe – senest markeret ved bunden i 77,90. Et niveau som ikke er set siden december 2020.

En anden observation er, at vi netop har set et såkaldt death-cross i grafen. Dvs. tidspunktet hvor 50 dages glidende gennemsnit krydser 200 dages glidende gennemsnit i nedadgående retning. Mange markedsaktører ser dette som et negativt tegn ift. trenden og kan dermed forstærke den negative udvikling.

AUD/JPY (Australsk Dollar/Japansk Yen)

Især Nasdaq fortsætter ufortrødent opad og rammer endnu engang den øverste del af sin trendkanal. Lidt ude af trit med valutamarkedet og for den sags skyld også en del af råvaremarkedet. Bl.a. ser vi faldende trends i kobber, træ og soyabønner.

Vores tilgang er, at vi – på grund af flere usikkerheder omkring de samlede finansielle markeders risikoappetit – er meget opmærksomme på om de dips vi oplever i den kommende periode.

Ændrer grafstrukturen sig og dermed psykologien i markedet? Dvs. går vi f.eks. fra stigende bunde og stigende toppe til faldende bunde og faldende toppe?

Vi har ikke set specielt store dips på indeksniveau siden Maj og som aktive investorer forholder vi os altid til den nuværende situation fremfor at gætte på om vi får en korrektion i september, oktober eller til januar. Så længe op-trenden er intakt, ser vi derfor stadig den bedste mulighed i en buy-the-dip strategi og sælge på nye toppe.

Nasdaq

Skriv et svar

eleven + 15 =