Uholdbare aktiestigninger?

Det store fokus i sidste uge var på FED chef Jerome Powells tale ifm. den årlige konference i Jackson Hole for alverdens centralbankchefer. Her var det frygtet at vi ville få signaler om snarlige rentestigninger, som kunne ramme aktiemarkedet. De udeblev og en risikopræmie kunne fjernes fra markedet. Om ikke andet udskydes til næste FED møde om 3 uger…

Især Nasdaqs tech aktier nyder godt af de lave renter, og reagerede meget positivt på Powells tale med en stigning på 2,5% fra fredag 16:00 og til den foreløbige top tidligere i dag.

Nasdaq er brudt ud af sin opadgående trendkanal og vi har nu enten startet en ny og stejlere trendkanal eller også har vi kortvarigt set et momentum, som bliver svær at følge op på. Det ligner mest af alt et niveau som bliver afløst af en mindre korrektion nedad og i første ombæring til støtteniveauet omkring 15.300-350.

De seneste 4 gange indekset har lagt afstand til 8 dages EMA (lilla linje), har investorerne kvitteret med et fald på omkring 2% kort tid efter, og vi vurderer derfor at der er høj risiko for tilbagefald på den korte bane. Det er dog svært at gætte på en dybere korrektion p.t. og vores udgangspunkt er at vi maksimalt på et tilbagefald på 3-4% hvorefter vi fortsætter den stigende trend.

Nasdaq

Guldprisen har oplevet en faldende tendens over sommeren, men er på vej tilbage efter et stort fald i begyndelsen af august.

Historisk set har guld ageret sikker havn i perioder med stor økonomisk usikkerhed, og levede godt op til sit renomé i 2020 med en stigning på over 35% første 7 måneder af 2020. I år er billedet anderledes og vi har reelt set handlet i en sidelæns handelskanal siden årsskiftet og med en performance på -4,5% ÅTD.

Hvad vi lige nu kan konstatere er, at den faldende trend siden toppen i juni nu er blevet brudt og at næste stop er 1.830 området.

Med høj inflation, som kun muligvis er forbigående, stærkt stigende pengemængde og faldende Dollar, taler meget for at vi skal videre op og teste den øverste del af handelskanalen i 1.915 niveauet.

Guld

Prisen på uran er steget med over 10% siden bunden d. 16. august og med en lille forsinkelse er mineaktierne begyndt at følge med opad.

En nedtrend efter en top i starten af Juni er nu brudt og vi har nu tegn på at en stigende trend er ved at forme sig.

Dels kan man udnytte dette mønster ved enten at tage en eksponering mod et indeks eller bruge det som et tegn på en generel optur i branchen og dernæst finde frem til enkeltaktier med et godt potentiale.

Global X Uranium ETF

Skriv et svar

3 × 5 =