ETF-rahastot

ETF (Exchange Traded Fund) eli pörssinoteerattu rahasto on jossakin pörssissä listattu rahasto samalla tavalla kuin suorat osakkeetkin. ETF:ien pörssilistauksen etuna on se, että niillä voi käydä kauppaa lyhyemmälläkin aikavälillä koska ne ovat hyvin likvidejä ja niiden kurssi noteerataan yhtä aktiivisesti kuin osakkeidenkin. Kaupankäynti ETF-rahastoilla ja osakkeilla ei siis juurikaan eroa toisistaan. ETF-rahastoja on tuhansia erilaisia ja sijoittajan kannattaakin tutustua rahaston sisältöön sekä kustannuksiin ennen sijoittamista. Rahaston oleelliset tiedot selviävät rahastojen esitteistä, jotka löydät esimerkiksi niiden liikkeeseenlaskijoiden verkkosivuilta.

ETF-rahastot ovat hyviä esimerkiksi sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa salkkunsa kustannustehokkaasti kuitenkaan ostamatta kymmeniä eri osakkeita tai sijoittajalle, joka haluaa ostaa raaka-aineita ilman että tarvitsee käydä suoranaisesti kauppaa johdannaisilla. ETF-rahastoihin liittyy kuitenkin kustannuksia, joita ei osakkeissa ole. ETF-rahastoista peritään yleensä vuosittainen hallinnointikustannus (management fee), joka on tyypillisesti pieni (0,10-0,50%), mutta vaihtelee eri rahastojen välillä. ETF-rahastot, jotka pitävät sisällään osinkoja maksavia osakkeita, maksavat joko osingot suoraan sijoittajalle, tai ne sijoitetaan uudelleen ETF-rahaston sääntöjen mukaisesti. ETF-rahastojen avulla voit käydä kauppaa kustannustehokkaasti osakkeiden tavoin esimerkiksi indekseillä, raaka-aineilla sekä korkoinstrumenteilla.

Käänteiset, vivutetut ja johdannaisilla rakennetut ETF-rahastot sekä niiden riskit

On myös olemassa paljon käänteisiä ETF-rahastoja, jotka seuraavat jonkin kohde-etuuden hinnan kehitystä käänteisesti. Näiden avulla sijoittaja voi esimerkiksi hyötyä odottamastaan kurssilaskusta. Lisäksi on olemassa paljon vivutettuja ETF-rahastoja, joiden vipuvaikutus on luotu johdannaisilla. Mikäli sijoittaa käänteisiin, vipuvaikutteisiin tai esimerkiksi raaka-aine ETF-rahastoihin, kannattaa aina tarkistaa rahaston kustannukset ja sisältö etukäteen jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Tällaiset rahastot ovat usein rakennettu johdannaisilla, jonka vuoksi rahastojen arvo laskee ajan kuluessa, vaikka kohteen hinta olisikin pysynyt paikallaan tai jopa noussut hieman. Johdannaisilla rakennettuihin rahastoihin saattaa myös liittyä tavallista suuremmat juoksevat kustannukset.

ETF-rahastoihin sijoittavan riski on sidottu sijoitetun pääoman määrään. Et voi siis hävitä enempää kuin olet sijoittanut. ETF-rahastojen riskit ovat pääsääntöisesti vastaavat kuin osakkeissakin. ETF-rahastoyhtiöön liittyvä vastapuoliriski on olemassa, mutta riski on tavallisesti melko pieni ja vastaava mitä rahastoihin sijoittamisessa yleensäkin. ETF-markkinoiden mekanismiin liittyy myös muita oleellisia riskejä, joista voit lukea alla olevasta painikkeesta.