Futuurit

Futuurit ovat pörssinoteerattuja johdannaissopimuksia, joissa ostaja ja myyjä sopivat tiettynä ajanhetkenä ostavansa ja myyvänsä toisilleen tietyn kohde-etuuden tiettyyn sovittuun hintaan. Futuureilla voi suojautua kohde-etuuteen kohdistuvalta riskiltä tai spekuloida kohde-etuuden hinnan muutoksia. Futuurin kohde-etuutena voi olla esim. indeksi, raaka-aine tai valuutta. Futuuri ei sinällään maksa mitään, mutta sijoittaja joutuu asettamaan vakuuksia sopimuksen aikaansaamiseksi. Futuurin sopimushinnan ja päätöskurssin (settlement price) erotus nettoarvotilitetään päivittäin myyjän ja ostajan välillä. Futuurit ovat pörssinoteerattuja ja standardoituja johdannaissopimuksia kuten optiot ja tämä onkin niiden keskeinen ero termiineihin. Esimerkiksi raakaöljyfutuurin kohde-etuutena on tuhat barrelia öljyä ja vehnäfutuurin kohde-etuutena 5000 bushelia tietynlaatuista vehnää.

Futuurikursseja noteerataan jatkuvasti esimerkiksi mediassa raaka-aineista puhuttaessa. Esimerkiksi jos joulukuun WTI-öljyfutuurin kurssi on 50$, se tarkoittaa, että kaupankävijät voivat sopia ostavansa tai myyvänsä WTI-raakaöljyä 50$ hintaan joulukuun toimitukseen. Futuurikurssiin vaikuttaa kysyntä ja tarjonta. Jos enemmän ihmisiä haluaa ostaa futuuria, sen hinta nousee. Vastaavasti jos myyjiä on enemmän, sen hinta laskee.

Futuurin tuotto ja riskit

Futuurin ostajan ja myyjän voitto/tappio -profiili on hyvin yksinkertainen. Futuurin ostaja hyötyy kurssin noususta, kun taas futuurin myyjä hyötyy kurssin laskusta.

Futuurit mahdollistavat vipuvaikutuksensa avulla suurten voittojen tekemisen pienellä pääomapanoksella ja sama pätee tietysti myös toisin päin. Riskit voivat olla teoriassa rajattomat (futuureja myytäessä) ja sijoittaja voi menettää suurempia summia kuin tilillä on katetta. Vakuusvaatimusten vuoksi tällainen tilanne on kuitenkin äärimmäisen harvinainen. 

Futuurit eivät pidä sisällään vastapuoliriskiä, koska optioiden tapaan sopimuksen välillä on selvitysyhtiö joka on yleensä futuuripörssi. Futuurin vastapuoli voi joissain tilanteissa vaatia fyysistä toimitusta, joten spekuloijan kannattaa selvittää toimitusehdot tai poistua sopimuksesta ennen erääntymistä. Usein välittäjät kuitenkin sulkevat futuurit ennen erääntymistä automaattisesti asiakkaan puolesta. Näin toimii myös Saxo Bank joten ”riskiä” futuurisopimuksen fyysisestä toimituksesta ei ole. Futuurit eivät maksa mitään, kuten esimerkiksi optiot (preemio), mutta ostajan ja myyjän on annettava vakuus, joka on tietty summa futuurin kohde-etuuden arvosta, riippuen pörssin ja välittäjän vaatimuksista.

Contango & Backwardation

Futuureille ominaista on, että futuurin kurssi ja kohteen spot-hinta eroavat toisistaan. Erääntymisen lähestyessä futuurin hinta ja spot-hinta lähestyvät toisiaan ja lopulta ovat samoja tai ainakin hyvin lähellä toisiaan erääntymishetkellä. Ero futuurin ja spot-hinnan välillä selittyy esimerkiksi varastointikustannuksilla, korkokustannuksilla sekä tulevaisuuden odotuksilla. Tilannetta, jossa futuurin hinta on spot-hinnan yläpuolella, kutsutaan Contangoksi. Backwardation on tilanne, jossa futuurin hinta on spot-hinnan alapuolella.

Termejä ja standardeja

Kuten kaikkiin pörssilistattuihin johdannaisiin, futuureihinkin liittyy niille ominaisia termejä, jotka ovat oleellista tietää ennen position avaamista.

Futuurin erääntymiskuukausi ilmaistaan sitä vastaavalla kirjaimella. Nämä ovat standardoituja ja globaalilla tasolla käytettyjä koodeja.