Optiokaupankäynti

Käymällä kauppaa optioilla voit luoda monipuolisia tuottoprofiileja ja hyötyä niin kurssilaskusta, nousuista, sivuttaissuuntaisesta liikkeestä tai volatiliteetin kehityksestä. Ennen kaupankäyntiä optioilla on kuitenkin erittäin tärkeää ymmärtää niiden luonne ja toimintaperiaatteet.

Optiostrategiat
 
Ostamalla tai myymällä yksittäisiä optioita voi hyötyä kohde-etuuden sekä volatiliteetin liikkeistä. Yhdistelemällä optioita niin sanotuiksi optiostrategioiksi voi sijoitaja luoda vielä paljon monipuolisempia mahdollisuuksia hyötyä omista näkemyksistään markkinoilla
Kreikkalaiset aakkoset
 

Optiokielessä törmää monesti kreikkalaisiin aakkosiin. Ne ovat matemaattisia arvoja, jotka johdetaan Black & Scholes -mallista ja niiden avulla voidaan hallita sekä ymmärtää optioon tai optiostrategioihin kohdistuvia eri tekijöistä johtuvia riskejä. Nämä eri tekijät ovat kohde-etuuden hinnan muutos, ajan kuluminen, volatiliteetin muutos sekä riskittömän koron muutos.

Implisiittinen volatiliteetti
 
Implisiittinen volatiliteetti (IV, implied volatility) on yksi tärkeimmistä käsitteistä liittyen optiokaupankäyntiin ja varsinkin niiden hinnoitteluun. IV on niin tärkeää, että jotkut treiderit ja sijoittajat katsovat kaupankäyntialustoillaan optioiden hintoja ennemmin implisiittisenä volatiliteettina kuin rahallisena hintana.