Osakkeet

Osake on osuus tietystä yrityksestä. Osakkeen omistaja omistaa siis osan yritystä ja voi näin olla oikeutettu esimerkiksi äänestämään yhtiökokouksissa ja/tai saamaan osinkoa. Sijoittaminen osakkeisiin on hyvin perinteinen tapa osallistua rahoitusmarkkinoille, sillä sijoittajan tuoton muodostuminen on helposti ymmärrettävissä.

Perinteinen osakesijoittaja ostaa osakkeita salkkuunsa ja tavoittelee pitkän aikavälin tuottoja osinkojen sekä yrityksen arvonnousun toivossa. Toisaalta osakkeilla voi myös tehdä esimerkiksi päiväkauppaa, jolloin aktiivinen sijoittaja eli treideri pyrkii tekemään voittoa osakkeen lyhyen aikavälin hinnanmuutoksilla.

Osakkeita voi myös myydä lyhyeksi eli shortata (eng. selling short, short selling). Shorttauksessa treideri myy osakkeita joita hän ei omista. Treideri siis lainaa osakkeita välittäjän tai pankin kautta ja myy ne samanaikaisesti. Mikäli osakkeen hinta putoaa, shorttaaja voi ostaa ne takaisin halvemmalla samalla tehden voittoa alkuperäisen myyntihinnan ja ostohinnan erotuksen verran.

Osakkeita ostettaessa sijoittajan riski on rajattu sijoitetun pääoman määrään. Sijoittaja ei siis voi hävitä enempää kuin hänen sijoittama panoksensa. Osakesijoittajan tuotto on taas rajaton, sillä osakkeen arvon nousulla ei ole teoriassa rajaa. Osakkeista voi saada myös osinkoa, joka on yleensä yrityksen tilikauden voitosta maksama osuus osakkeenomistajille. Moni sijoittaja rakentaakin osakesalkkunsa siten, että ostaa osinkoa maksavien yritysten osakkeita. Tällöin puhutaan ns. osinkosalkusta. Osinkoja ei pidä mieltää kuitenkaan ilmaiseksi rahaksi, sillä yritys voisi käyttää nämä rahat esim. kehittämään ja kasvattamaan omaa liiketoimintaansa. Kasvuyritykset eivät tyypillisesti maksa osinkoja.

Shorttaajan riski ja tuotto näyttävät puolestaan päinvastaiselta verrattuna osakkeiden ostamiseen. Shorttauksessa riski on teoriassa rajaton, sillä osakkeen hinta voi nousta teoriassa rajattomasti. Shorttaajan tuotto on taas osakemarkkinoilla rajattu, sillä osakkeen arvo ei pörssissä voi olla negatiivinen. Shorttaaja ei ole oikeutettu osinkoon, vaan hänen tulee maksaa se osakkeenomistajalle. Osingon irtoamisen yhteydessä osakkeen hinta kuitenkin tyypillisesti putoaa noin osingon verran. Ilmaisia lounaita ei siis ole tarjolla tässä tapauksessa. Kun treideri myy osaketta lyhyeksi, joutuu hän lainaamaan kyseisen osakkeen välittäjän tai pankin kautta ja maksamaan tästä lainaamisesta. Mikäli yritysten osakkeiden lainaaminen on sillä hetkellä hankalaa erinäisistä syistä johtuen, voi lainakustannukset olla todella korkeat. Ennen shorttaamista kannattaakin aina tarkistaa kyseisen osakkeen lyhyeksimyynnin kustannukset. Shorttaamista ei suositella muille kuin kokeneille sijoittajille ja treidereille.

Yritysten osakkeet löytyvät eri pörssien listoilta yleensä ns. Ticker-symbolien avulla. Esim. Coca-Cola Companyn ”tikkeri” on KO ja Teslan TSLA. Tikkerien ulkoa opettelu ei ole välttämätöntä, sillä parhailta ja kehittyneimmiltä kaupankäyntialustoilta löydät yrityksien osakkeet aina myös niiden nimen tai sen osan perusteella. Toisaalta sijoittajaa kiinnostavien osakkeiden ticker symbolien osaaminen nopeuttaa kaupankäyntiä sekä yleisesti kaupankäyntialustalla toimimista. Sijoittajan tulee kuitenkin olla tarkkana jos ei ole täysin varma minkä tikkerin alla jokin osake käy kauppaa. Esimerkiksi tikkeri FORD kuuluu Forward Industries Inc -nimisen yrityksen osakkeelle. Ford-merkkisten autojen valmistajan tikkeri on puolestaan F. Huolimaton sijoittaja, joka uskoo Fordien kysynnän kasvuun, saattaa vahingossa sijoittaakin puhelinten kuorten valmistajaan.