Sijoitustuotteet

Minter Marketsin asiakkaana pääset hyödyntämään yhtä maailman laajimmista tuotevalikoimista. Koska joidenkin sijoitustuotteiden luonteen ymmärtäminen on hankalampaa kuin toisten, on tärkeää tietää ja tuntea eri tuotteet ennen sijoittamisen aloittamista.

Futuurit
 
 Futuurien avulla sijoittaja voi hyötyä esimerkiksi jonkun raaka-aineen tai osakeindeksin kehityksestä. Minter Marketsin asiakkaana pystyt ostamaan ja myymään lukuisia futuureja eri kohde-etuuksilla sekä useilla eri markkinoilla.
Osakkeet
 

Osakkeet ovat sijoitusmuotona todella yleisiä helpon ymmärrettävyytensä vuoksi. Minter Marketsin asiakkaana pääset sijoittamaan jopa yli 30 eri osakemarkkinalle ympäri maailman aina Aasiasta Afrikkaan ja Australiasta Amerikkaan.

Valuutat
 
Valuuttakaupankäynti on erinomainen tapa käydä kauppaa makrotason ilmiöillä, spekuloida tai suojautua valuuttakurssiriskeiltä. Minter Marketsin asiakkaana voit käydä kauppaa jopa 180 eri valuuttaparilla 24 tuntia vuorokaudessa ja 5 päivää viikossa.
CFD-Sopimukset
 

CFD-sopimukset ovat erinomainen tapa hyödyntää vipuvaikutusta ilman, että tarvitsee omistaa itse kohde-etuutta. Minter Markets tarjoaa valtavan määrä CFD-sopimuksia, joiden kohde-etuutena voi olla esimerkiksi indeksi, osake, raaka-aine tai valuuttapari.

ETF-rahastot
 
ETF-rahastot ovat kustannustehokas tapa hajauttaa omistuksia markkinoille tai vaikkapa sijoittaa helposti raaka-aineeseen, indeksiin, korkoihin tai volatiliteettiin. Minter Marketsin asiakkaana voit sijoittaa jopa yli 3000 eri ETF-rahastoon eri pörsseissä ympäri maailman.
Bondit
 

Bondit ovat hyvä tapa saada pääomalle korkoa tai spekuloida markkinakorkojen muutoksilla. Minter Marketsin tarjonnassa on esimerkiksi Saksan ja USA:n valtioiden, kehittyvien maiden sekä yritysten velkakirjoja.

Optiot
 
Optiot ovat erinomainen tapa hyötyä tietyn kohde-etuuden hinnan liikkeestä joko ylös, alas tai jos hinta pysyy paikallaan. Yhdistelemällä optiota on mahdollista luoda vieläkin monipuolisempia tuottoprofiileja. Minter Marketsin asiakkaana voit ostaa tai myydä optioita ympäri maailman, kohde-etuutena vaikkapa osake, indeksi tai jokin raaka-aine.
Valuuttatermiinit ja -optiot
 

Valuuttatermiinit ja -optiot ovat loistava tapa räätälöidä sijoitustuote juuri omaan tarpeeseen sopivaksi. Minterin asiakkaana pääset käsiksi valtavaan valikoimaan valuuttatermiinejä sekä -optioita, tarjolla myös eksoottisia valuuttaoptioita ammattilaisille.