Toimeksiantotyypit

Market-toimeksiannossa kauppa toteutetaan markkinoilla parhaaseen tarjolla olevaan hintaan sillä hetkellä. Market-toimeksianto toteutetaan tyypillisesti heti tai niin pian kuin mahdollista. Mikäli market-toimeksianto ei toteudu välittömästi niin Saxo pyrkii toteuttamaan sen niin kauan kunnes kyseisen tuotteen kaupankäynti suljetaan siltä päivältä.

Market-toimeksiantoja ei kannata käyttää, mikäli tuotteen vaihto on vähäistä ja/tai huomaat, että osto ja myyntihinnan välillä on suuri ero tai et näe tuotteelle reaaliaikaista hintaa. Syy tähän on se, että markkinoilla sinun toimeksiantosi voidaan teoriassa toteuttaa todella huonoon hintaan, vaikka viimeinen kaupankäyntihinta näyttäisikin kannaltasi suotuisampaa hintaa. Tällaisissa tuotteissa suositellaan käytettävän aina Limit-toimeksiantoja. Market-toimeksiantoa käytetään tilanteissa, joissa kaupan toteutuminen on tärkeämpää kuin parhaan hinnan saaminen.

Ylläolevassa kuvassa ollaan asettamassa Market-ostotoimeksianto viidelle sadalle osakkeelle. Kauppa toteutuisi välittömästi parhaaseen markkinoilla tarjolla olevaan hintaan.

Limit-toimeksiannossa (rajahintainen toimeksianto) määrität hinnan, jolla kauppa toteutuu. Tämä on varma tapa päättää kauppahinta. Kauppa ei kuitenkaan koskaan toteudu, mikäli kohteen hinta ei nouse/laske asetetulle tasolle. Limit-toimeksiannon käyttö on suositeltavaa varsinkin silloin, kun osto- ja myyntihinnan erotus eli ns. spreadi on leveä. Näin varmistat, ettei toimeksiantoasi toteuteta mielestäsi huonolla hinnalla. Epälikvideillä markkinoilla Limit-toimeksiantojen käyttäminen on hyvin suositeltavaa. Ostotoimeksiannossa Limit-toimeksiannon taso asetetaan markkinahinnan alapuolelle ja myyntitoimeksiannossa yläpuolelle. Limit-toimeksiantoa käytetään niin positioiden avaamiseen kuin sulkemiseenkin. Kertauksena vielä eli Limit-toimeksianto toteutuu aina asetettuun Limit-hintaan tai parempaan hintaan. Mutta markkinahinnan pitää tietysti nousta tai laskea Limit-hinnan tasolle ennen kuin kauppa voi toteutua.

Ylläolevassa kuvassa asetetaan Limit-toimeksianto 100 osakkeen ostoa varten. Rajahinta asetetaan hintaan 210€ eli mikäli osakkeen hinta putoaa tälle tasolle, kauppa toteutuu.

Kun toimeksianto on asetettu, se näkyy Toimeksiannot / Orders -ikkunassa sekä halutessasi myös chartilla.

Stop-toimeksiantotyypit

Stop-toimeksiantoja käytetään tyypillisesti hallitsemaan jo avoinna olevia positioita, ei niinkään avaamaan uusia. Niiden avulla sijoittaja/treideri voi määrittää oman riskinsä tai lukita voittoja ja automatisoida kaupankäyntiään siten, ettei tarvitse itse jatkuvasti seurata kursseja. Stop-toimeksiannoilla voi myös avata uusia positioita (Entry Stop), mutta yleensä siihen käytetään Limit- tai Market-toimeksiantoja.

Stop-toimeksiantoa käytetään usein silloin, kun halutaan rajoittaa jo auki olevan position mahdollista tappiota. Tällöin positio suljetaan kun sen hinta ylittää tai alittaa tietyn rajapyykin. Tämä on hyvä tapa hallita (muttei poistaa) riskiä, mikäli ei ole aikaa valvoa positioitaan jatkuvasti ruudun ääressä. Asettamalla Stop-toimeksianto, kauppa toteutetaan markkinahintaan silloin, kun kohteen hinta saavuttaa valitsemasi rajapyykin eli hinnan. Sillä voi siis myös avata positioita, mutta se mielletään usein enemminkin työkaluna niiden sulkemiseen ja oman riskitason määrittämiseen. Treiderin on hyvä muistaa, että vaikka on asettanut ”stopparin”, se ei poista sitä riskiä, että hinta ns. ”gäppää” ja menee ohi asetettujen stoppien. Hinnan raju nopea muutos vähäisellä vaihdolla on toisinaan tyypillistä markkinoiden avauksissa ja kohteissa, joissa vaihto on vähäistä. Tällaisissa tilanteissa vaikka olitkin asettanut stopparin, kauppa voi toteutua kaukanakin siitä hinnasta jolle olit sen asettanut.  

Myyntitoimeksiannossa, jossa käytetään stoppia rajoittamaan jo olemassa olevan position riskiä, hinta asetetaan aina markkinahinnan alapuolelle.

Ostotoimeksiannossa vastaavassa tilanteessa puolestaan hinta asetetaan aina stoppia käyttäessä markkinahinnan yläpuolelle.

Jos haluaa avata position käyttämällä stoppia, ostotoimeksiannossa hinta asetetaan markkinahinnan yläpuolelle ja myyntitoimeksiannossa alapuolelle. Position avaaminen käyttämällä stoppia sopii tilanteisiin, joissa uskot, että mikäli hinta saavuttaa tietyn rajan, sen trendi tulee jatkumaan samaan suuntaan.

Ylläolevassa kuvassa asetetaan Stop-toimeksianto olemassa olevalle 100 osakkeen positiolle. Mikäli osakkeen hinta putoaisi tasolle 110€, toimeksianto aktivoituu ja osakkeet myydään parhaaseen tarjolla olevaan markkinahintaan.

Stop-toimeksianto aktivoituu, kun kohteen markkinahinta saavuttaa valitsemasi hinnan, jolloin toimeksianto käsitellään tavallisena Market-toimeksiantona. Aktivoitumismenetelmissä voi olla eroja riippuen tuotteesta jolla käydään kauppaa esim. Forex, futuurit tai osakkeet. Market-toimeksiantoihin liittyy riskejä, varsinkin jos käyt kauppaa tuotteilla, joiden vaihto on vähäistä.

Stop-limit toimeksianto on muuten sama kuin tavallinen Stop-toimeksianto sillä erolla, että aktivoituessaan toimeksianto käsitellään Market-toimeksiannon sijaan Limit-toimeksiantona. Limit-toimeksiannossa määrittelet itse hinnan, jolla suostut kaupan toteutumiseen. Tällä voi välttää riskin, jota markkinatoimeksiantoihin liittyy.

Asetetaan Stop Limit-toimeksianto olemassa olevalle tuhannen osakkeen positiolle. Kun osakkeen markkinahinta putoaa tasolle 3.1355€, aktivoituu limit-toimeksianto hinnalla 3.1330€. Myyntitoimeksiannoissa Stop Limit -hinnan tulee olla pienempi kuin ylemmän hinnan. Ostotoimeksiannoissa taas suurempi.

Trailing stop -toimeksiannossa määrität Stop-tason kohteen ala- (Long-positio) tai yläpuolelle (Short-positio) sekä Trailing Step -määrän. Kohteen liikkuessa kannaltasi hyvään suuntaan, Stop-taso liukuu mukana Trailing Stepin mukaisesti. Kun kohde liikkuu toiseen suuntaan, Stop-taso pysyy paikallaan. Tämä toimeksiantotyyppi mahdollistaa rajatun tappion mutta rajattoman nousuvaran. Trailing Stoppia käytetään yleensä siten, että se asetetaan samanaikaisesti kun avataan uusi positio. Trailing Stopin tasoa ei kannata asettaa liian tiukaksi, muuten positio sulkeutuu hyvin pienistäkin hinnan muutoksista. Osakkeen hinnan kohdatessa Stop- tason, toimeksianto käsitellään Market-toimeksiantona. Saxolla ei ole mahdollista asettaa Trailing Stoppia Limit-toimeksiantona.

Esimerkiksi jos ostat osakkeen hintaan 59€, ja asetat Trailing Stopin tasolle 58.50€ ja trailing step määrän 0.05€, osakkeen hinnan noustessa Trailing Stepin määrän verran, asettamasi Stop-taso nousee sen mukana tasolle 58.55€, osakkeen laskiessa se ei liiku. Jos osakkeen hinta kohtaa asettamasi Stop-tason, se myydään markkinahintaan.

Asetetaan Trailing Stop -toimeksianto avoimelle positiolle hinnalla 58.50€ ja Trailing Step määräksi 0.05€. Aina kun osakkeen hinta nousee Trailing Stepin verran, Stop-taso nousee mukana 0.05€.

Osakkeen hinnan pudotessa tasolle 58.50€, stoppi aktivoituu ja toimeksianto käsitellään Market-toimeksiantona. Mikäli osakkeen hinta nousee 0.05€, Stop-taso liukuu mukana.

OCO-toimeksianto tulee englanninkielisistä sanoista One Cancels the Other. Tässä toimeksiantotyypissä linkität Limit- ja Stop-toimeksianto tyypin toisiinsa samalle kohteelle samanaikaisesti, ja toisen toteutuessa toinen peruuntuu automaattisesti. OCO-toimeksiantoa voi käyttää positioiden avaamiseen tai sulkemiseen.

Esimerkiksi jos sijoittaja omistaa sata osaketta hintaan 58.86€ ja uskoo sen nousevan hintaan 59.00€, mutta haluaa määrittää suurimman tappionsa tilanteeseen, jossa osakkeen hinta putoaa tasolle 58.70€. Hän voi määrittää tämän riskin, asettamalla OCO-myyntitoimeksiannon, jossa yhdistyy kaksi myyntitoimeksiantoa samanaikaisesti. Hän asettaa Limit-toimeksiannon tasolle 59€ sekä Stop-toimeksiannon tasolle 58.70€. Tilanteessa, jossa osake nousee tasolle 59€, osakkeet tulevat myydyksi, sijoittaja saa voittonsa sekä toinen toimeksianto peruuntuu samanaikaisesti. Jos osakkeen hinta putoaakin tasolle 58.70€, Stop-toimeksianto aktivoituu ja osakkeet myydään parhaaseen markkinahintaan, sekä Limit-toimeksianto peruuntuu. Jos sijoittaja ei käyttäisi OCO-toimeksiantoa, vaan asettaisi molemmat manuaalisesti, hän joutuisi myös sulkemaan toisen manuaalisesti, kun toinen on toteutunut. Jos hän unohtaisi sulkea toisen, voisi tapahtua tilanne jossa sijoittaja avaa vahingossa Short-position haluamattaan.

Toimeksiannon voimassaolon määritelmiä

Voit itse määritellä ajan, kuinka kauan toimeksiantosi on markkinoilla. Poislukien Market-toimeksianto, joka toteutetaan välittömästi tai on voimassa niin kauan, kun kyseisen kohteen markkinat suljetaan.

GTC (Good Til Cancelled) – on voimassa niin kauan kunnes asiakas peruuttaa sen tai kauppa toteutuu.

Saxolla voit myös asettaa toimeksiannon voimassaolon yhdeksi päiväksi (DO, Day Order) tai haluttuun päivään asti tulevaisuudessa (GTD, Good Til Date). Huomaa kuitenkin, että pörsseillä on omat säännöt koskien toimeksiantojen voimassaoloa ja jotkut Saxon mahdollistamat toimeksiantojen voimassaolot eivät ole tarjolla kaikissa pörsseissä.