Valuutat

Valuuttakaupan ajatuksena on vaihtaa tietyn maan valuuttaa toisen maan valuuttaan ja tehdä voittoa näiden valuuttakurssien muutoksilla. Valuuttaa vaihdetaan aina pareina ja yleisimmin treidattu valuuttapari on EURUSD eli Euro vastaan USA:n dollari. Tämän valuuttaparin kurssi kertoo sen kuinka paljon dollareita saat yhdellä eurolla. Eli jos EURUSD kurssi on 1,1, saat ostettua yhdellä eurolla 1,1 USA:n dollaria. Sama pätee myös toisinpäin, eli voit myydä 1,1 dollaria yhdellä eurolla. Valuuttakurssin nousu tarkoittaa, että parin ensimmäinen valuutta (EUR) vahvistuu parin toista valuuttaa (USD) vastaan.

Valuuttakaupankäynti on ehkäpä suosituin tapa spekuloida makrotalouden ilmiöitä ja talouslukuja.  Suosituimpien valuuttaparien markkinat ovat likvideimpiä mitä maailmasta löytyy. Valuuttakauppaa voidaan käydä käytännössä 24 tuntia 5 päivänä viikossa. Valuuttakaupan avulla voi myös suojautua esimerkiksi osakeportfolioon kohdistuvalta valuuttakurssiriskiltä.

Valuuttamarkkinat eroavat muista markkinoista mm. siten, ettei niillä ole yhteistä markkinapaikkaa kuten osakkeilla vaan valuutoilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla (Over-The-Counter). Tämä tarkoittaa sitä, että kaupankäyntiverkosto muodostuu tietokoneiden välityksellä ympäri maailman eri kaupankävijöiden ja markkinaosapuolten välillä (yritykset, treiderit, sijoittajat, pankit…).

Likvidit markkinat sekä monipuoliset instrumentit

Valuuttamarkkinat ovat hyvin likvidit kellon ympäri arkipäivisin joten positiosta pois pääseminen on lähes aina mahdollista hyvillä hinnoilla eli kapeilla spreadeilla. Valuuttatreidaukseen kuten kaikkiin muihinkin sijoitusinstrumentteihin liittyy kuitenkin omat riskinsä. Yksityisen sijoittajan valuuttakaupankäyntiin liittyy usein suuren velkavivun käyttö, joka mahdollistaa siis suuren tuottopotentiaalin lisäksi suuret tappiot. Valuuttatreiderin tulee ymmärtää makrotalouden eri tekijät sekä maailmantalouden kokonaiskuva ja syy-seuraus suhteet.

Valuuttamarkkinoilla voi spekuloida monella muullakin tavalla kuin ainoastaan vaihtamalla toista valuuttaa toiseen. Sijoittajille on tarjolla esimerkiksi pörssilistattuja valuuttajohdannaisia kuten optioita ja futuureja sekä erilaisia OTC-johdannaisia, kuten termiinejä ja swappeja.