Investering i obligationer

En investering i obligationer er oftest en mere sikker investering af din opsparing end en investering i aktier.

Risikoen for at dine tabe penge er meget lavere, når du køber obligationer, men til gengæld er dit afkast også tilsvarende lavere.

Som kunde i Minter Markets kan du altid få kompetent og professionel rådgivning, hvis du overvejer at foretage en investering. På den måde plejer du dine investeringer og maksimerer sandsynligheden for at få et højere afkast på dine værdipapirer.

Hvis du vil have hjælp til investering i obligationer, så klik her.

investering i obligationer

Indholdsfortegnelse

Hvad er obligationer?

Når du køber aktier, køber du en lille del af en virksomhed, men når du køber obligationer, låner du faktisk penge ud til udstederen af obligationen.

Der findes grundlæggende tre hovedtyper af obligationer:

  1. Statsobligationer
  2. Realkreditobligationer
  3. Virksomhedsobligationer

 

Forskellen på de tre typer obligationer er – som navnene antyder – hvem du låner dine penge ud til.

Til en obligation er som regel tilknyttet dét man kalder en kuponrente. 

Kuponrenten – eller bare renten – er den betaling, du modtager for at låne pengene ud til udstederen. Jo mere sikker du kan være på, at udstederen overholder sin forpligtelse, jo lavere vil renten alt andet lige være.

Statsobligationer

De mest sikre investeringer (og dermed dem med den laveste rente) er statsobligationer udstedt af lande med en solid økonomi som f.eks. Danmark, USA, Tyskland osv. 

Der skal gå rigtig meget galt før den slags stater ikke vil kunne overholde deres forpligtelser. Og derfor bliver især danske statsobligationer anset for at være tilnærmelsesvist sikre investeringer med lav risiko forbundet.

Realkreditobligationer

Du kan også låne dine penge ud til fast ejendom, nærmere bestemt danske boligejere, via obligationer i et realkreditinstitut. 

Det danske realkreditsystem (og dermed de danske realkreditobligationer) anses generelt for at være sikkert, og derfor er renten også tilsvarende meget lav.

Virksomhedsobligationer

Den sidste hovedkategori af obligationer er virksomhedsobligationer, hvor du låner pengene ud til investorer, investeringsforeninger eller virksomheder.

Når du investerer i virksomhedsobligationer, afhænger risikoen af, hvor solid virksomhedens økonomi er. Derfor kan der være stor forskel på risikoen (og kursen) på disse obligationer.

Derudover findes mere komplekse typer af obligationer, hvor man har ret til at konvertere obligationen til aktier til en given kurs. Der findes også konvertible obligationer, som afhænger af at specifikke finansielle begivenheder finder sted, før retten til at konvertere er til stede.

Sidst, men ikke mindst, kan man investere sin opsparing i strukturerede obligationer. Disse er en sammensætning af en obligation og en option.

obligationer

Hvordan fungerer obligationer?

Obligation betyder forpligtelse. Det betyder, at obligationens udsteder har en forpligtelse overfor dig som obligationsinvestor.

Udstederen forpligter sig nemlig til at tilbagebetale lånet i løbet af den aftalte løbetid. Eksempelvis har korte obligationer en kort løbetid på 1 år – samt løbende at betale en rente (kuponrenten).

Der er især fire grundlæggende definitioner, som det giver mening at have styr på, hvis du laver investeringer i forskellige obligationer:

  • Hovedstol
  • Rente
  • Obligationskurs
  • Løbetid

 

Hovedstolen er det beløb, obligationsudstederen skal betale tilbage i løbet af obligationens aftalte løbetid. Kuponrenten er den løbende betaling, som obligationsudstederen skal betale for at låne pengene af obligationsejeren.

Obligationskursen er den pris, som en udsteder skal betale for at eje retten til de fremtidige betalinger fra obligationen. En obligations løbetid udløber altid i kurs 100. Det gør at du lettere kan forholde dig til om kursen på 95 eller 105 er en fornuftig investering.

Jeg hørte første gang om Minter Markets på Internettet, og mit første indtryk var, at man ikke blot var en kunde med et kundenummer, eller en af mange kunder, der alle får tilsendt den samme investeringsinformation, og det var præcis på grund af deres personlige måde at tilgå deres kunder på, som fik mig til at vælge dem.

Kurt Jønsson, Vejen

Eksempel

Hvis man forestiller sig en obligation med en hovedstol på 100 kroner, så skal udsteder altså i løbet af obligationens løbetid i alt betale 100 kroner tilbage til obligationens ejer. 

Varigheden er et mål for, hvor meget kursen på obligationen ændrer sig, hvis den generelle rente stiger eller falder med 1 %.

Har en obligation en varighed på 5, betyder det derfor alt andet lige, at en generel rentestigning vil få obligationens kurs til at falde med 5 point. Omvendt vil obligationens pris stige med 5 point ved et generelt fald i renten.

Udover de fire grundlæggende områder, er det vigtigt at være opmærksom på obligationens udløb. En obligation vil som hovedregel have en højere rente, jo længere tid, der er til obligationens udløb.

Et afkast på en obligation opgøres ofte i en effektiv rente. Hvis obligationskursen er 98, vil du skulle betale 98 kroner for retten til de løbende rentebetalinger samt tilbagebetalingen af hovedstolen på 100 kroner.

Hvis denne obligation har en løbetid på 1 år, vil man efter 1 år modtage et afkast på 2 kroner i rente og 2 kroner på en kursstigning fra 98 til 100. Dermed får man et samlet afkast på 4 kroner ved en investering på 98 kroner, og obligationen har haft en effektiv rente på 4/98 = 4,08 %.

investering

Hvordan investerer man i obligationer?

Gennem Minter Markets og Saxo Bank kan du købe en lang række børsnoterede stat-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Det kan være et rigtig godt supplement til dine andre investeringer og værdipapirer.

Når du skal investere i forskellige obligationer, er det vigtigt du gør op med dig selv, hvor stor risiko og hvor store udsving, du er villig til at løbe og risikere, samt hvor lang tid, du ønsker at have din investering.

Hvis du vil være ekstremt sikker på at få alle dine investerede penge tilbage, vil det være en god idé at overveje enten stats- eller realkreditobligationer.

Til gengæld vil det afkast, du kan forvente af din investering, være relativt begrænset, og i disse tider med negative renter. Det vil sige, at du som investor betaler for at låne penge ud.

En obligation udstedes og handles, modsat aktier, ikke på en børs, hvor man kan følge prisen og renten ændre sig med sekunders mellemrum. Derimod har man altid handlet med sin rådgiver modpart i tiltro til, at banken har stillet en fair kurs overfor dig som kunde.

Via Minter Markets, vil du på SaxoTraderGO kunne købe obligationer til den bedste pris blandt op til 40 banker. På den måde har du bedre chancer for at investere i værdipapirer til den rigtige kurs.

Minter Markets er klar til at rådgive dig om, hvilke type af investeringer, der vil passe godt til dine behov og din portefølje bestående af aktier og obligationer.

Hvordan beskattes obligationer?

Minter Markets yder ikke decideret skatterådgivning, og anbefaler dig derfor at søge individuel skatterådgivning i banken.

Hvis man som privatperson investerer i aktier og obligationer og dermed får en renteindtægt, beskattes den som kapitalindkomst på samme måde som enhver anden renteindtægt.

Når man laver investeringer i obligationer, skal man i de fleste tilfælde ikke betale skat af fortjenester på grund af stigende kurser på obligationerne. Og man kan tilsvarende heller ikke trække tab fra, hvis obligationskurserne falder.

I nogle tilfælde kan eventuelle kursgevinster og godt afkast være skattepligtige. Det er typisk, hvis obligationen ikke overholder et mindsterentekrav (en såkaldt sortstemplet obligation) eller hvis obligationen er i fremmed penge/valuta.

Der var to grunde til at jeg valgte Minter Markets. For det første kender jeg Emil fra hans tid hos Saxo Bank. Min oplevelse af ham dengang var, at han var yderst kvalificeret og havde en god tilgang til markedet. For det andet synes jeg, der manglede et godt alternativ til den traditionelle investeringstilgang hos f.eks. bankerne.

Thomas Andersen, Hellerup

Hvilke obligationer skal man investere i?

Det er svært at tjene mange penge på at lave en investering i obligationer med lav risiko. De kan dog være et relativt alternativ til at undgå minus rente på din almindelige bankkonto.

Så hvis du har en meget stor opsparing, som du ikke skal bruge i et godt stykke tid, kan det være relevant for dig at få investeret din opsparing i stats- eller realkreditobligationer.

Med virksomhedsobligationer kan du til gengæld finde et attraktivt afkast, hvilket naturligvis modsvares af en tilsvarende højere risiko. Udbuddet af virksomhedsobligationer spænder meget bredt, og giver dig muligheder for at investere i obligationer, der passer til din risikoprofil.

At købe en virksomhedsobligation betyder som bekendt, at du låner penge ud til den pågældende virksomhed. I virkeligheden burde du derfor – som obligationsinvestor – foretage en kreditvurdering af virksomheden inden du laver en investering.

Ligesom en bank vil gøre med dig, hvis du beder om at optage et lån af penge. Det kan dog være svært i praksis.

Udover at du naturligvis kan lave research af virksomheden, vil en virksomheds økonomi ofte være kompleks. Derfor kan det være svært for almindelige privatinvestorer at danne sig et overblik over, om det pågældende firma vil være i stand til at overholde sine forpligtelser i fremtiden.

En anden mulighed er at se på virksomhedens kreditrating.

De fleste større firmaer bliver løbende kreditvurderet af kreditbureauer som S&P, Moody’s og Fitch. Jo bedre kreditvurdering, jo større sandsynlighed er der for at firmaet betaler sit lån. Dog vil afkastet af virksomhedens obligationer alt andet lige også være lavere.

Få hjælp til at lave en god investering i obligationer

Kunne du godt tænke dig at investere dine penge i obligationer i 2022? Så prøv os af! 

Lige nu tilbyder vi helt gratis og uforpligtende at gennemgå og give dig feedback på din portefølje af investeringsbeviser.

Det kan også være du bare vil have 3 konkrete handelsanbefalinger, nogle gode investeringstips, eller vil prøve at sparre med en af vores eksperterVi står klar til at hjælpe dig med god investeringsrådgivning, vejledning og sparring!