Investering i ETF

En investering i ETF er de seneste år blevet et uhyre populært alternativ til direkte investeringer i enkelte aktier, obligationer og andre aktiver blandt mange investorer. Og det er der flere gode grunde til.

Hos Minter Markets hjælper vi dig med at investere i ETF’er på det rigtige tidspunkt, der passer præcis til din risikovillighed og din portefølje. Det gør vi ved at gennemgå din portefølje og din investeringsprofil. På den baggrund kan vi hjælpe dig med konkrete handelsanbefalinger og en personlig investeringsplan.

Som kunde hos Minter Markets kan du altid få professionel rådgivning, hvis du overvejer at investere i ETF’er. På den måde plejer du dine investeringer, og maksimerer sandsynligheden for at din investering får et positivt afkast.

Hvis du vil have hjælp til investering i ETF, så klik her.

investering i etf

Indholdsfortegnelse

Hvad er en investering i ETF?

ETF står for Exchange Traded Fund, og er en børshandlet fond med en samling af aktiver, der følger et bestemt indeks. Ved at investere i en børsnoteret fond opnår du derfor stor risikospredning af din investering for en relativ beskeden omkostning.

Selvom Exchange Traded Funds har eksisteret i mange år, er det første på det seneste at ETF investering har vundet indpas blandt danske investorer. På nuværende tidspunkt er ETF’er gået hen og blevet en af de allermest populære måder nemt og billigt, at få stor spredning af risiko på.

En ETF er en fællesbetegnelse for indeksfonde, der handles direkte på danske- eller udenlandske børser på samme vis som børsnoterede aktier og obligationer.

Exchange Traded Funds minder i sin opbygning om almindelige danske investeringsforeninger. De kan være investeret i alt fra aktier, obligationer og udenlandske værdipapirer til ejendomme og råvarer m.m.

Ved udenlandske fonde, som f.eks. følger det amerikanske S&P500 indeks, vil man opnå en næsten identisk udvikling med dette indeks. Med en investering i en traditionel investeringsforening vil man opleve en fremtidig kursudvikling, som både kan give et højere afkast eller et lavere afkast.

En ETF er dog, som oftest, væsentlig billigere i løbende omkostninger og har et mindre “spread” end traditionelle investeringsforeninger. Det betyder, at du som investor sparer mange penge både når du køber og sælger samt til løbende administration.

Minter Markets er proaktive i forhold til andre banker. De har en tilgang, hvor der også var personlig rådgivning, når jeg skulle handle med CFD’er og valuta. Og her var Minter Markets et helt perfekt match.

Hvordan fungerer en investering i ETF?

Der er en række begreber, det kan give god mening at vide lidt om, hvis du skal investere i ETF’er.

En ETF kan være UCITS-godkendt. UCITS står for Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. UCITS betyder kort fortalt, at EU har godkendt den enkelte ETF. 

Det har bl.a. betydning for hvordan de forskellige ETF’er beskattes, men også at en aktiv ETF lever op til en række krav. Som hovedregel anbefaler vi dig derfor som dansk investor at holde dig til en ETF investering i UCITS-godkendte fonde.

 

En ETF’er kan enten tilbyde fysisk eller syntetisk replikering:

  • Hvis en ETF’er har en fysisk replikering betyder det, at de forvaltede fonde selv investerer direkte i de underliggende papirer eller aktiver, som fonden dækker.
  • Hvis en ETF’er har en syntetisk replikering betyder det, at fonden ikke nødvendigvis ejer de underliggende aktiver, men blot har lovet dig et afkast, der svarer til afkastet i f.eks. et givent indeks.

 

Ved syntetisk replikering er der således en vis modpartsrisiko, hvilket vil sige en risiko for at fonden ikke kan levere det aftalte afkast. Til gengæld kan en fond med syntetisk replikering tilbyde dig eksponering imod et marked, som det er vanskeligt at investere direkte i.

Der findes derudover både akkumulerede og udbyttebetalende ETF’er: 

Udbyttebetalende ETF'er

Ved at investere i udbyttebetalende ETF’er, modtager du løbende udbytte og afkast, som svarer til de underliggendes værdipapirers udbytter. Her skal du være opmærksom på, at du kan betale en højere udbytteskat end den danske.

Akkumulerende ETF'er

I en akkumulerende ETF’er reinvesteres udbytter derimod automatisk i fondens underliggende værdipapirer eller aktiver. Den primære fordel ved at investere i ETF’er er, at du kan opnå stor spredning. Du kan selv vælge et område eller et indeks, som du tror kan levere et fornuftigt afkast til en beskeden omkostning.

etf

Hvordan investerer man i ETF'er?

Selv hvis du holder dig til UCITS-godkendte ETF’er, er der mange ETF’er, du kan vælge imellem. Når du skal vælge din første ETF eller de rigtige ETF’er, er der en række faktorer, du med fordel kan overveje.

ETF’er kan gå fra at være brede (eksponering imod hele verden, det europæiske marked eller amerikanske aktier) til at tilbyde eksponering i et smalt område. Derudover bør du sætte dig ind i omkostningen, der er forbundet med investering i at købe ETF’er i enkelte fonde. 

ETF’er skal oplyse, hvilke administrationsomkostninger de tager, og det kan svinge lige fra de allerbilligste, som ligger med årlige omkostninger i procent helt nede på 0,05 % til op omkring 1 % pr. år. Dette kan ses i forhold til traditionelle investeringsforeninger, hvor man oftest betaler mellem 1,5 % og 2,5 % årligt.

Hos Minter Markets kan vi hjælpe dig med at finde lige præcis den eller de aktive ETF’er, der præcis passer til dine behov som investor.

Hvordan beskattes en investering i ETF'er?

Minter Markets yder ikke decideret skatterådgivning i danske skatteregler. Når du skal investere frie midler i ETF aktier, bør du sætte ding ind i, hvorvidt den pågældende ETF investering beskattes som kapital eller aktieindkomst, samt hvorvidt ETF’en er realisations- eller lagerbeskattet.

Udgangspunktet for de fleste ETF’er er, at de beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet. Det forudsætter dog, at de står på SKAT’s positivliste, som du kan finde her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244641.

 

Hvis ikke en ETF’er står på SKAT’s positiv liste, vil den som udgangspunkt blive beskattet som kapitalindkomst: 

  • Hvis en EFT’er beskattes som aktieindkomst betaler du 27 % af de første 57.200 kr. – og derefter 42 %
  • Hvis en EFT’er beskattes som kapitalindkomst betaler du 42% af hele dit afkast

 

At ETF’er lagerbeskattes betyder, at nettoafkastet beskattes en gang om året, uanset om du handler ETF’er eller ej.

Minter Markets sender en daglig markedsopdatering og analyserer løbende handelsmuligheder – det har stor værdi for mig, fordi den er objektiv, markedsneutral og let tilgængelig.

Hvad er forskellen på en ETF og en investeringsforening?

Et af de kritikpunkter, der ofte er fremført af bankernes rådgivning, at bankerne tit modtager kommissioner fra udbyderen. De får altså en betaling for, at bankens kunder køber den pågældende investeringsforening samt en løbende betaling herefter.

Det kan dermed virke uigennemskueligt, hvor uvillige bankerne er i deres individuel investeringsrådgivning. Ved at vælge at investere i ETF’er gennem os er du sikker på, at vores rådgivning udelukkende er baseret på, hvad der er bedst for dig som kunde.

Derudover er den væsentligste forskel på ETF’er og investeringsforeninger, at ETF’er som altovervejende hovedregel er væsentlig billigere end investeringsforeninger. Både når man måler de årlige omkostninger til administration samt i omkostninger ved handel og lavere “spread”.

Hvilke ETF'er skal man købe?

Når du skal vælge mellem de mange ETF aktier til din portefølje, skal du overveje tre væsentlige aspekter:

  1. Investeringsmålsætning
  2. Tidshorisont
  3. Risikoprofil

 

Der kan således være stor forskel på, om din målsætning er:

  • At skabe en formue på lang sigt
  • At opnå en løbende indtjening
  • At udnytte kortsigtede bevægelser i markedet til at skabe et afkast

 

Ligeledes er der stor forskel på, om din tidshorisont er kort eller lang, og om din risikoappetit er lille eller stor. Det, og meget mere, hjælper vi dig alt sammen med at navigere i hos Minter Markets. 

Hos os tager vores investeringsrådgivning udgangspunkt i to elementer. Dels en overordnet holdning til hvad der bevæger de finansielle markeder og dels en teknisk analyse af markederne. Med teknisk analyse forsøger man at tolke bevægelserne i markedet med det formål at identificere trends og mønstre.

Ved at identificere en stigende markedstrend kan man finde gode muligheder for at investere i en ETF, når en fremtidig opgang kan forventes, og på samme måde kan man finde gode muligheder for at sælge indeksfonde, når en kursnedgangs forventes.

På den måde hjælper vi dig til i videst muligt omfang at lave en ETF investering, når de er i op-trend, og tage gevinsten. Også hjælper vi ligeledes med at sælge, hvis markedet er på vej i ned-trend.

Få hjælp til at investere i ETF'er

Kunne du godt tænke dig at få mere ud af dine investeringer, og at investere i ETF’er i 2023? Så prøv os af! Helt gratis og uforpligtende tilbyder vi lige nu at gennemgå din portefølje af både danske og udenlandske værdipapirer.

Det kan også være du bare vil have tre konkrete handelsanbefalinger eller vil prøve at sparre med én af vores eksperterVi står klar til at hjælpe dig med at lave en profitabel ETF investering gennem SaxoTraderGo med et højt afkast til en lav kurtage på helt ned til 0,1 %.