Investering i råvarer

Der er mange forskellige muligheder, når det kommer til investeringsmuligheder – og investering i råvarer er én af dem.

Du kan investere i mange råvarer, som er en fælles betegnelse for en række varer, der svinger fra ædle metaller til afgrøder. Men bør du investere i forskellige råvarer, og i så fald hvilke slags råvarer? Bliv klogere på investering i råvarer her.

Hvis du vil have hjælp til investering i råvarer, så klik her.

investering i råvarer

Indholdsfortegnelse

Hvad er en investering i råvarer?

Råvarer er en fællesbetegnelse for materialer, der som udgangspunkt er naturligt fremkommelige – f.eks. guld, sølv, kobber, olie eller korn. Det kan dog også være forarbejdede produkter som appelsinjuice eller kemikalier.

Herudover er dét, der kaldes for “fungibilitet”, et væsentligt aspekt, når det kommer til definitionen af råvarer. Det betyder i grove træk, at det er ligegyldigt, hvem der producerer en råvare, fordi den bliver handlet på samme måde over hele verden.

Guld, der er udvundet i Californien, er f.eks. det samme værd som guld, der er udvundet i Afrika. Det betyder, at råvaremarkederne kan operere på globalt plan, da råvarerne har samme værdi.

Hvilke råvarer kan man investere i?

Som nævnt, er råvarer et vidt begreb, der fungerer som en fællesbetegnelse for alt fra guld, sølv og kobber til landbrugsprodukter. En af fordelene ved at købe råvarer over nettet er, at du ikke skal opbevare dem fysisk.

Herunder følger en oversigt over nogle af de råvarer, du kan investere og købe aktier i.

 

Du kan f.eks. investere i følgende råvarer:

 • Ædelmetaller – f.eks. guld, sølv, platin, rhodium og palladium
 • Metaller – f.eks. aluminium, jern, kobber og bly
 • Landbrugsprodukter – f.eks. bomuld, hvede, kakao, sojabønner og træ
 • Energi – f.eks. olie, naturgas, propan, kul og ethanol

 

Millioner af investorer investerer i råvarer og spekulerer i deres fremtidige værdi.

I dag er den mest handlede råvare råolie, hvilket blandt andet betyder, at prisen på olie er én af de største indikatorer for, hvordan økonomien globalt set klarer sig. Der er dog mange andre råvarer, som også er interessante for investorer, når det kommer til sikker investering.

Hvorfor skal man lave en investering i råvarer?

Råvarer er de seneste år blevet mere og mere populære som investeringsmiddel for rigtig mange investorer.

Det ses blandt andet på det stort antal af råvarer, som du kan investere i på de forskellige investeringsplatforme og -tjenester. Flere råvarer stiger i værdi, da professionelle og private investorer ser dem som forholdsvis sikre investeringer i krisetider.

Af samme årsag kan råvarer være en god investering for dig som investor, men ligesom med alle investeringer, er der også en risiko for at tabe penge og få et negativt afkast. Ofte stiger prisen på råvarer, når der er krisetider, og derfor vil de som regel give et fornuftigt afkast på lang sigt.

Du skal dog ikke nødvendigvis regne med, at du kan opnå det samme afkast, som hvis du investerer i f.eks. danske aktier. Uanset, hvad der ligger til grund for, at du ønsker at købe råvarer til din investeringsportefølje, så bør du sætte dig grundigt ind i markedet, før du investerer dine penge.

Når du skal investere i råvarer, er der to fremgangsmåder, du kan gøre brug af. Dit valg bør afhænge af, om du ønsker at investere langsigtet eller købe og sælge over kort tid.

investering

Hvordan investerer man i råvarer?

Som nævnt, har du to muligheder, når det kommer til investering i råvarer – kortsigtet handel eller langsigtet investering.

De to tilgange har hver især deres individuelle fordele og ulemper, som du bør sætte dig ind i, før du beslutter dig. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at råvaremarkederne er blandt de mest volatile.

Investering i råvarer gennem kortsigtet handel

En populær investeringsmetode er kortsigtet handel. Dette involverer køb og salg af en enkelt vare inden for en begrænset periode med dét formål at drage fordel af udsving i prisen på den specifikke råvare. Denne tilgang egner sig bedst til personer, som ønsker at generere penge på kort sigt.

 

Overvej følgende ved kortsigtet handel i råvarer:

 • Sæt dig ind i, hvordan teknisk analyse fungerer: Teknisk analyse er i grove træk betegnelsen for dét at læse prisdiagrammer og spotte tendenser på markedet og i de finansielle instrumenter. Her bruger du tidligere data til at vurdere, hvordan råvarepriser kommer til at se ud i fremtiden, så du kan foretage handler i overensstemmelse med din analyse.
 • Sæt dig ind i de forskellige metoder, der findes til handel med råvarer: Du kan f.eks. både købe og sælge finansielle instrumenter, bruge futures kontrakter til at spekulere i fremtidig værdi og handle med dem som CFD’er. Herudover findes der en række øvrige metoder, du kan bruge til at handle med råvarer.
 • Fokusér på at minimere egen risiko: Uanset, hvilket aktiv du handler med, er målet at sikre, at afkastet bliver større end tabet. Det betyder, at dit overskud, når du har ret, skal overstige dit underskud, når du tager fejl. Derfor bør du handle med en så lav risiko som muligt, så du undgår for ramt, hvis dine forudsigelser tager fejl.
 • Reagér hurtigt på begivenheder: Råvaremarkedet er ét af de mest volatile i verden, og det handler derfor om at reagere hurtigt, når der sker store begivenheder. Her er Corona-pandemien et oplagt eksempel, da den kortvarigt sendte prisen på amerikansk olie ned på mindre end én dollar.
 • Hold dig fokuseret: Som med alle andre former for investering handler det om at have is i maven. Markederne bevæger sig op og ned, og her er det vigtigt, at du holder hovedet koldt, så du navigerer med en oplysende karakter uden om fejl, du nemt kunne have undgået. Samtidig handler det om at undgå unødvendige risici med store omkostninger forbundet.

 

Det er altid vigtigt, at du ikke bare handler med børshandlede fonde, aktier elle råvarer, uden du har lagt en plan. Når du ikke bare handler på baggrund af din mavefornemmelse, men rent faktisk følger en strategi, får du langt større chancer for at opnå en gevinst, når du køber og sælger råvarer.

Samtidig bør du være opmærksom på, at du skal se isoleret på hver enkelt vare, du handler med.

Køber du for 2.000 kr. futures, som du sælger efter et antal timer med en fortjeneste på 5 %, så er det en succesfuld handel, fordi du opnår fortjeneste – og det gælder også, selvom du kunne have beholdt dem i et par timer længere og tjent 10 %.

Investering i råvarer gennem langsigtet investering

Alternativet til kortsigtet handel er køb og opbevaring af enkelte aktiver i længere tid ad med henblik på at opnå en større fortjeneste. Guld betragtes f.eks. som verdens reservelager af værdi, fordi det har en tendens til at opretholde en stabil pris, selvom andre aktiver mister deres værdi.

 

Overvej følgende ved langsigtet investering i råvarer:

 • Sæt dig ind i, hvordan grundlæggende analyse fungerer: I stedet for at fokusere på at analysere et prisdiagram, bør du overveje de langsigtede tendenser, som har indflydelse på, hvad en råvare er værd. Det kan f.eks. være relevant at undersøge, hvordan efterspørgslen på grøn energi reducerer prisen på olie.
 • Fokusér på den langsigtede værdi: Når du investerer i råvarer, skal du ikke bekymre dig om, hvad varen er værd på kort sigt. Dit mål er at holde på råvaren, indtil markedspriserne stiger, så du kan sælge den og dermed opnå en fortjeneste. Det er derfor ligegyldigt, hvad prisen for varen er i morgen.
 • Overvej tidshorisonten: Du bør altid overveje, hvor lang tid du vil investere. Du kan ikke investere de samme penge to gange, så start med at overveje, hvor lang tid du kan undvære de penge, som du investerer, og hvor hurtigt du ønsker at opnå et afkast på din investering.
 • Forbered dig på, at markedet svinger: Som nævnt, er råvaremarkedet er blandt de mest volatile, og det betyder, at råvarepriserne vil svinge meget. Det er derfor vigtigt, at du forbereder dig på, at priserne kan falde drastisk på kort tid for efterfølgende at stige igen – og omvendt.
 • Læg en strategi – og vær klar til at ændre den: Selvom du skal have is i maven, når du investerer i råvarer, så er det vigtigt, at du handler rationelt. Hvis markedsforholdene ændrer sig fundamentalt, kan det i nogle tilfælde være en god idé at flytte dine penge, så du reagerer, før prisen falder yderligere.

 

Det vigtigste, når du skal investere i råvarer, er at basere dine investeringer på analyse. Det indebærer blandt andet at kunne identificere, hvilke materialer og ressourcer der bliver integreret mere og mere i samfundet – f.eks. om der er specifikke metaller, der bliver en vigtig del af ny teknologi.

Hvordan beskattes en investering i råvarer?

Du har flere muligheder, når du vil i gang med at investere i råvarer. Investerer du f.eks. i ædelmetaller, kan du købe dem fysisk og opbevare dem efterfølgende. De har nemlig ikke nogen holdbarhed, som du skal tage højde for. Det er dog en dyr metode, og det er derfor udelukkende aktuelt for ganske få mennesker.

Det mest optimale er derfor at investere i råvarer gennem ETF’er. Det er en forkortelse for Exchange Traded Funds, som er en type af udenlandske investeringsforeninger.

Den store fordel er, at du ikke skal opbevare råvarerne selv. Investerer du i ETF’er med fokus på råvarer, skal du være opmærksom på, at de er lagerbeskattet.

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler skat af et urealiseret afkast. Hvis din investering stiger med 20 procent, skal du betale skat af de 20 procent, uanset om du har solgt eller ej. Falder din investering, kan du derimod få et fradrag, som svarer til, hvor meget der er faldet.

Bør jeg investere i råvarer?

Før du beslutter dig for, om investering i råvarer er noget for dig, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at priserne på markedet svinger meget. Der er derfor en vis risiko forbundet med investering i råvarer.

Priserne styres af udbud og efterspørgsel, og råvarer adskiller sig fra aktieinvestering ved, at de ikke producerer en værdi, men indgår i en produktion.

Grundet de store udsving i priserne på råvarer, er det et interessant marked for daytrading. Der er folk, som lever af at analysere kursudviklingen på enkelte råvarer for at købe billigt og sælge dyrt på kort sigt. Her er risikoen dog høj, og det gælder især, hvis du ikke har sat dig ind i, hvordan markedet fungerer.

Denne type investering bør derfor udelukkende fylde en mindre del af din portefølje. Det kan dog være en fordel at investere i råvarer, hvis vi kommer ind i krisetider, men for de fleste mennesker bør råvarer ikke udgøre hovedbestanddelen af porteføljen. Her er investering i aktier og obligationer mere sikre.

Få hjælp til at investere i råvarer i 2023

Har du brug for hjælp til investering i råvarer? Hos Minter Markets tilbyder vi investeringsrådgivning og risikostyring med udgangspunkt i din portefølje – og vi kan hjælpe dig med både investering i råvarer, investering i ETF, investering i aktier, investering i obligationer og stort set alle andre former for investering.

Hos os kan du få hjælp til at vurdere, hvilke råvarer der er værd at investere i, ligesom vi kan hjælpe dig med at sprede risikoen, så du står bedst muligt.

Kontakt os én af vores investeringsrådgivere31 12 22 40 for at høre mere.