Produkter

Når du investerer hos os, tilbyder vi handel i en lang række finansielle instrumenter inden for både marginprodukter og traditionelle investeringsprodukter.

Investeringsprodukter

Aktier

Handel i over 19.000 aktier via 37 forskellige børser verden over.


ETF’er

Handel i mere end 3.000 forskellige ETF’er.


Obligationer

Digital handel i +5.000 statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer verden over.

 

Gearede produkter

For investorer med stor risikoappeit

Valuta

Valutahandel foregår på det internationale valutamarked, hvor du køber en valuta for at sælge en anden.
Ved handel i valuta kan du geare din investering op til 30 gange.

Valutahandel er for dig, som gerne vil foretage spekulativ handel.


CFD’er

En CFD (Contract for Difference) kan sammenlignes med aktier, da du også her spekulerer i, om et aktiv stiger eller falder i værdi i en given periode.
Har du en forventning om, at prisen på det underliggende aktiv skal stige, køber du en CFD.
Forventer du et fald i prisen på det underliggende aktiv, kan du shortsælge en CFD – dvs. sælge den uden at eje den og dermed spekulere i kursfald.
Ved handel i CFDer kan du geare din investering op til 20 gange.

Handel i CFDer er for dig som gerne vil foretage spekulativ handel.


Futures

En futures kontrakt er en aftale om at handle et bestemt aktiv, f.eks. et aktieindeks eller råvare, til en aftalt kurs på en bestemt dato i fremtiden.
Dette er også kaldt aftalekursen. Her er både køber og sælger forpligtet til at indgå en handel.

Futures er til dig som gerne vil foretage spekulativ handel.


Børsnoterede optioner

Børsnoterede optioner er værdipapirer, som giver dig en ret, men ikke pligt til at købe eller sælge et bestemt aktiv indenfor en bestemt
tidsramme til en bestemt kurs. Du betaler en præmie for denne ret og kan ikke tabe et større beløb end denne præmie tillagt handelsomkostninger.

Børsnoterede optioner er til dig som gerne vil foretage spekulativ handel.